ORGANY SPÓŁDZIELNI

ZARZĄD

Spółdzielnią kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Zarząd w następującym składzie:

 • Waldemar Kordys – Prezes Zarządu / Dyrektor Spółdzielni
 • Krzysztof Kamiński – Zastępca Prezesa Zarządu / Zastępca Dyrektora ds. technicznych
 • Karolina Janiak-Majecka – Członek Zarządu / Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych

Zarząd działa kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. Kompetencje Zarządu zostały określone w § 58 Statutu Spółdzielni. Zgodnie z § 60 Statutu Spółdzielni oświadczenie woli za spółdzielnię składają łącznie co najmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.

Prezes Zarządu przyjmuje w każdy czwartek w godz. od 13:00 do 17:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. S.Czarnieckiego 1 we Wrocławiu pok. nr 19

RADA NADZORCZA

Skład Rady Nadzorczej na okres kadencji 2023 r. – 2026 r.:

 • Przewodniczący Rady Nadzorczej – Stanisław Piesiak
 • Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Jan Piontek
 • Sekretarz Rady Nadzorczej – Katarzyna Paja
 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Teresa Miszkurka
 • członek Komisji Rewizyjnej – Monika Domaszewicz
 • członek Komisji Rewizyjnej- Krzysztof Gacek
 • Przewodniczący Komisji GZM – Tadeusz Łazuka
 • członek Komisji GZM – Maria Dobrzańska – Rotter
 • członek Komisji GZM – Janina Dyl
 • członek Komisji GZM – Zofia Bąk
 • członek Komisji GZM – Krzysztof Remian

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje w pierwszy czwartek każdego miesiąca w godz. 16:00 – 17:00 w pokoju nr 4a w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. S.Czarnieckiego 1 we Wrocławiu.

RADY OSIEDLOWE

Skład Rady Osiedla Bolkowsko – Kruszwickiego (okres kadencji 2023 r. – 2026 r.):

 • Przewodniczący Rady Osiedla – Renata Biernatowska
 • Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla – Marianna Maciejewska
 • Sekretarz Rady Osiedla – Katarzyna Paja
 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Wiesława Walentynowicz
 • członek Komisji Rewizyjnej – Marianna Maciejewska
 • członek Komisji Rewizyjnej – Teresa Miszkurka
 • Przewodniczący Komisji GZM – Maria Dobrzańska -Rotter
 • członek Komisji GZM – Krzysztof Remian
 • członek Komisji GZM – Katarzyna Paja
 • Przewodniczący Komisji Społeczno –Pojednawczej – Teresa Miszkurka
 • członek Komisji Społeczno-Pojednawczej – Anna Kozyra
 • członek Komisji Społeczno-Pojednawczej – Stefania Marciszak

Członkowie Rady Osiedla pełnią dyżur w pierwszy czwartek miesiąca w godz. 16:00- 17:00 w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Inowroclawskiej 63/65

Skład Rady Osiedla Staromiejskiego (okres kadencji 2023 r.- 2026 r.):

 • Przewodniczący Rady Osiedla – Maria Ważna
 • Z-ca Przewodniczącego Rady Osiedla – Grażyna Rośniak
 • Sekretarz Rady Osiedla – Mariola Zgierska
 • Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Józefa Kujawa
 • członek Komisji Rewizyjnej – Grażyna Rośniak
 • członek Komisji Rewizyjnej – Teresa Paluch
 • członek Komisji Rewizyjnej – Mariola Zgierska
 • Przewodniczący Komisji GZM – Jerzy Zarzycki
 • członek Komisji GZM – Teresa Paluch
 • członek Komisji GZM – Ryszard Cegielski
 • członek Komisji GZM – Józefa Kujawa

Członkowie Rady Osiedla pełnią dyżur w pierwszy czwartek miesiąca w godz. 16:00- 17:00 w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Wysokiej 8/10 oraz ul. Wierzbowej 23

WALNE ZGROMADZENIE

2023 rok Walne Zgromadzenie SM “Cichy Kącik” 05.06.2023 r. – 15.06.2023 r.

Protokół KOLEGIUM z dnia 22.06.2023 r. pobierz

SPRAWOZDANIA

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2022
  • BILANS na dzień 31.12.2022 r. pobierz
  • RACHUNEK Zysków i Strat za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022 pobierz
  • SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 ROK pobierz
  • DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK 2022 pobierz
   • Załacznik nr 1 do Informacji Dodatkowej pobierz
   • Załacznik nr 2 do Informacji Dodatkowej pobierz
  • RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK 2022 pobierz
  • ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM pobierz
 • SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za rok 2022 pobierz
 • SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ za rok 2022 pobierz

2022 rok Walne Zgromadzenie SM “Cichy Kącik” 14.06.2022 r.

Protokół KOLEGIUM z dnia 21.06.2022 r. pobierz

SPRAWOZDANIA

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2021
  • BILANS na dzień 31.12.2021 r. pobierz
  • RACHUNEK Zysków i Strat za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 pobierz
  • SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA
  • FINANSOWEGO ZA 2021 ROK pobierz
  • DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIAZA ROK 2021 pobierz
   • Załacznik nr 1 do Informacji Dodatkowej pobierz
   • Załacznik nr 2 do Informacji Dodatkowej pobierz
  • RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK 2021 pobierz
  • ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM pobierz

2021 rok Walne Zgromadzenie SM “Cichy Kącik” 25.11.2021 r.

Protokół KOLEGIUM z dnia 02.12.2021 r. pobierz

SPRAWOZDANIA

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2020
  • BILANS na dzień 31.12.2020 r. pobierz
  • RACHUNEK Zysków i Strat za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 pobierz
  • SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK pobierz
  • DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIAZA ROK 2020 pobierz
  • RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK 2020 pobierz
  • WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020 pobierz
  • ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM pobierz

2020 rok

SPRAWOZDANIA

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2019
  • BILANS na dzień 31.12.2019 r. pobierz
  • RACHUNEK Zysków i Strat za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019 pobierz
  • SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019 ROK pobierz
  • DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIAZA ROK 2019 pobierz
  • RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK 2019 pobierz
  • WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019 pobierz
  • ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM pobierz

2019 rok Walne Zgromadzenie SM “Cichy Kącik” 06.05.2019 r. – 16.05.2019 r.

Protokół KOLEGIUM z dnia 23 maja 2019 pobierz  

SPRAWOZDANIA

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2018
  • BILANS na dzień 31.12.2018 r. pobierz
  • RACHUNEK Zysków i Strat za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018 pobierz
  • SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 ROK pobierz
  • SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za rok 2018 pobierz
  • SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ za rok 2018 pobierz

2018 rok Walne Zgromadzenie SM “Cichy Kącik” 07.05.2018 r. – 17.05.2018 r.

Protokół KOLEGIUM z dnia 24 maja 2018 pobierz

SPRAWOZDANIA

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2017
  • BILANS na dzień 31.12.2017 r. pobierz
  • RACHUNEK Zysków i Strat za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017 pobierz
  • SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA
  • FINANSOWEGO ZA 2017 ROK pobierz
  • SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za rok 2017 pobierz
  • SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ za rok 2017 pobierz
  • LIST POLUSTRACYJNY PO PRZEPROWADZONEJ LUSTRACJI PEŁNEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA
  • OKRES 3 LAT OD 01.01.2014 DO 31.12.2016 pobierz

2017 rok Walne Zgromadzenie SM “Cichy Kącik” 08.05.2017 r. – 01.06.2017 r.

Protokół KOLEGIUM z dnia 8 czerwca 2017 pobierz

SPRAWOZDANIA

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2016
  • BILANS na dzień 31.12.2016 r. pobierz
  • RACHUNEK Zysków i Strat za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 pobierz
  • OPINIA niezaleznego biegłego rewidenta pobierz
  • SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za rok 2016 pobierz
  • SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ za rok 2016 pobierz

2016 rok Walne Zgromadzenie SM “Cichy Kącik” 31.05.2016 r. – 09.06.2016 r.

Protokół KOLEGIUM z dnia 15 czerwca 2016 pobierz

SPRAWOZDANIA

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2015
  • BILANS na dzień 31.12.2015 r. pobierz
  • RACHUNEK Zysków i Strat za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015 pobierz
  • OPINIA niezaleznego biegłego rewidenta pobierz
  • SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za rok 2015 pobierz
  • SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ za rok 2015 pobierz

2015 rok Walne Zgromadzenie SM “Cichy Kącik” 18.05.2015 r. – 28.05.2015 r.

Protokół KOLEGIUM z dnia 1 czerwca 2015 pobierz

SPRAWOZDANIA

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014
  • BILANS na dzień 31.12.2014 r. pobierz
  • RACHUNEK Zysków i Strat za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014 pobierz
  • OPINIA niezależnego biegłego rewidenta pobierz
  • SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za rok 2014 pobierz
  • SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ za rok 2014 pobierz

2014 rok Walne Zgromadzenie SM “Cichy Kącik” 07.05.2014 r. – 30.05.2014 r.

Protokół KOLEGIUM z dnia 5 czerwca 2014 pobierz

SPRAWOZDANIA

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013
  • Bilans na dzień 31.12.2013. pobierz
  • Rachunek Zysków i Strat za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013 pobierz
  • Opinia niezależnego biegłego rewidenta pobierz
  • informacja sporządzona na podstawie danych z raportu biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2013 rok pobierz
  • SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za rok 2013 pobierz
  • SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ za rok 2013 pobierz

2013 rok Walne Zgromadzenie SM “Cichy Kącik” 04.06.2013 r. – 14.06.2013 r.

Protokół KOLEGIUM z dnia 20 czerwca 2013 pobierz

SPRAWOZDANIA

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2012
  • Bilans na dzień 31.12.2012r. pobierz
  • Rachunek Zysków i Strat za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012 pobierz
  • Opinia niezależnego biegłego rewidenta pobierz
  • informacja sporządzona na podstawie danych z raportu biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2012 rok pobierz
  • SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za rok 2012 pobierz
  • SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ za rok 2012 pobierz

2012 rok Walne Zgromadzenie SM “Cichy Kącik” 14.05.2012 r. – 24.05.2012 r.

Protokół KOLEGIUM z dnia 29 maja 2012 pobierz

SPRAWOZDANIA

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2011
 • Bilans na dzień 31.12.2011r. pobierz
 • Rachunek Zysków i Strat za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011 pobierz
 • Opinia niezależnego biegłego rewidenta pobierz
 • informacja sporządzona na podstawie danych z raportu
 • biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za 2011 rok pobierz
 • SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za rok 2011 pobierz
 • SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ za rok 2011 pobierz

2011 rok Walne Zgromadzenie SM ,,Cichy Kącik” 14.05.2011 r. – 07.06.2011 r.

Protokół KOLEGIUM z dnia 14 czerwca 2011 r.pobierz

SPRAWOZDANIA

 • SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2010
  • Bilans na dzień 31.12.2010r. pobierz
  • Rachunek Zysków i Strat za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010 pobierz
  • Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz informacja sporządzona na podstawie danych z raportu biegłych rewidentów badających sprawozdanie finansowe za 2010 rok pobierz
  • SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za rok 2010 pobierz
  • SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ za okres kadencji 2010/2011 pobierz