DOKUMENTY

DRUKI DO POBRANIA

 • wniosek o zaświadczenie do notariusza pobierz
 • wniosek o zaświadczenie do założenia księgi wieczystej pobierz
 • wniosek o zaświadczenie do banku pobierz
 • wniosek o zaświadczenie do Urzędu Skarbowego pobierz
 • pełnomocnictwo pobierz
 • oświadczenie o liczbie osób zamieszkujących w lokalu pobierz
 • deklaracja członkowska pobierz
 • wniosek o wyodrębnienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszklanego pobierz
 • wniosek o wyodrębnienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszklanego pobierz
 • wniosek o wyodrębnienie spółdzielczego własnościowego prawa do garażu pobierz
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na otrzymywanie korespondencji w formie elektronicznej pobierz
 • oświadczenie pobierz
 • ubezpieczenie mieszkania UNIQA pobierz

REGULAMINY

 • Regulamin Samorządu Mieszkańców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu pobierz
 • Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej w SM ,,Cichy Kącik” pobierz
 • Regulamin Zarządu pobierz
 • Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej “Cichy Kącik” we Wrocławiu pobierz
 • Aneks nr 1 do Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej “Cichy Kącik” we Wrocławiu pobierz
 • Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej “Cichy Kącik” pobierz
 • Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej “Cichy Kącik” pobierz
 • Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej “Cichy Kącik” pobierz
 • aneks nr 1  do Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej “Cichy Kącik” pobierz
 • Regulamin Rad Osiedlowych Spółdzielni Mieszkaniowej “Cichy Kącik” we Wrocławiu pobierz
 • Aneks nr 1 do Regulaminu Rad Osiedlowych Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik” we Wrocławiu   pobierz
 • Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej “Cichy Kącik” we Wrocławiu pobierz
 • Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Cichy Kącik” we Wrocławiu pobierz
 • Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM “Cichy Kącik” we Wroclawiu pobierz
 • Regulamin Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej SM “Cichy Kącik” we Wrocławiu pobierz
 • Regulamin Komisji Społeczno-Kulturalnej Rady Nadzorczej SM “Cichy Kącik” we Wrocławiu pobierz
 • Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej “Cichy Kącik” we Wrocławiu pobierz
 • Aneks nr 1 do Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej “Cichy Kącik” we Wrocławiu pobierz
 • Aneks nr 2 do Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej “Cichy Kącik” we Wrocławiu pobierz
 • Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej “Cichy Kącik” we Wrocławiu pobierz
 • Aneks nr 1 do Regulaminu porządku domowego SM ,,Cichy Kącik”  we Wrocławiu   pobierz
 • Regulamin zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej “Cichy Kącik” we Wrocławiu pobierz
 • Aneks nr 1 do  Regulamin zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej “Cichy Kącik” we Wrocławiu pobierz
 • Aneks nr 2  do Regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik” we Wrocławiu   pobierz
 • Aneks nr 3 do Regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik” we Wrocławiu pobierz
 • Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzileni Mieszkaniowej “Cichy Kącik” we Wrocławiu pobierz