LUSTRACJA

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu informuje, że w Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” trwa lustracja za lata 2020 – 2022.