Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: 71 355 04 35
E-mail:

Informacje dla Członków

Materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia SM ,,Cichy Kącik'' 07.05.2018 - 17.05.2018

Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z § 40 ust. 2 Statutu, wszystkie sprawozdania, list polustracyjny, projekty uchwał i projekt zmiany Statutu Spółdzielni    które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia  zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu Spółdzielni oraz Administracjach Osiedlowych i będą udostępnione członkom w godzinach pracy Spółdzielni od dnia  16.04.2018 r.  do dnia  07.05.2018 r.  tj. nie później niż  21  dni  przed terminem Zebrania I części Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień  07.05.2018 r.

16.04.2018 07:57:03

WALNE ZGROMADZENIE SM ,,CICHY KĄCIK'' 07.05.2018 - 17.05.2018

Na podstawie § 39 ust. 1 w związku z  § 36 ust. 2 statutu Spółdzielni  – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” zwołuje w częściach  Walne Zgromadzenie  Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik”.

16.04.2018 07:40:02

Informacje dla członków SM ,,Cichy Kącik'' po Walnym Zgromadzeniu

Walne Zgromadzenie    Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik”   w dniach 8.05.2017r. – 1.06.2017r.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi dotyczącymi działania spółdzielni mieszkaniowych tj. prawa spółdzielczego z 1982r. i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 2000r. oraz uchwalonego w 2010r. statutu Zarząd Spółdzielni ma obowiązek zwołania raz w roku w terminie przed 30 czerwca Walnego Zgromadzenia wszystkich członków spółdzielni. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem samorządu spółdzielczego i jego uchwały obowiązują wszystkich członków spółdzielni.

28.06.2017 10:41:58

Materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia SM ,,Cichy Kącik'' 08.05.201 r - 01.06.2017 r

Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z § 40 ust. 2 statutu, wszystkie sprawozdania, projekty uchwał,  które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia  zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu Spółdzielni oraz Administracjach Osiedlowych i będą udostępnione członkom w godzinach pracy Spółdzielni od dnia  14.04.2017 r.  do dnia  08.05.2017 r.  tj. nie później niż  21  dni  przed terminem Zebrania I części Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień  08.05.2017 r.

13.04.2017 09:28:04

WALNE ZGROMADZENIE SM ,,CICHY KACIK'' 08.05.2017 - 01.06.2017

Na podstawie § 39 ust. 1 w związku z  § 36 ust. 2 statutu Spółdzielni  – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” zwołuje w częściach  Walne Zgromadzenie  Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik”.
13.04.2017 09:13:10

<< <  Strona 2 z 11  > >>