PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA PRACE REMONTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” Osiedle Bolkowsko-Kruszwickie z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Inowrocławskiej 63/65 ogłasza przetargi nieograniczone,które odbędą się w dniu 09.05.2024 r. pod ww. adresem
w zakresie robót:

ZakresAdresyGodz.Wadium
Dokumentacja techniczna – docieplenie ścian szczytowychul. Czarnieckiego 2-14
ul. Czarnieckiego 16-28
ul. Czarnieckiego 40-50
ul. Długa 30-32
ul. Długa 38-40
ul. Długa 42-44
ul. Inowrocławska 48-50
ul. Inowrocławska 52-54
ul. Kruszwicka 5-17
ul. Kruszwicka 43-53
ul. Młodych Techników 47-49
ul. Młodych Techników 51-53
   9003 000,00 zł
Dokumentacja techniczna remontu elewacji pawilonu handlowego wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowejul. Głogowska 6 9301 000,00 zł
Roczna kontrola stanu technicznego budynkówZasoby Osiedla Bolkowsko – Kruszwickiego1000500,00 zł
Wymiana drzwi wejściowych do piwnic  ul. Czarnieckiego 2-14 (6 szt.)
ul. Czarnieckiego 60-70 (6 szt.)
ul. Długa 50-52 (2 szt.)
ul. Poznańska 19-25 (kl. 21,23) (2 szt.)
ul. Szczepińska 10-24 (8 szt.)
ul. Zachodnia 26-34 (5 szt.)
ul. Zachodnia 36-44 (5 szt.)
      1030  3 600,00 zł  
Docieplenie ścian szczytowychul. Czarnieckiego 30-38
ul. Długa 22-24
ul. Długa 46-48
  11009 000,00 zł  
Remont balkonów wraz z remontem elewacjiul. Czarnieckiego 52 (5 szt.) małe – kontynuacja  11303 000,00 zł
Remont tarasuul. Zachodnia 14-16 – I etap  120010 000,00 zł
Remont kominów i/ lub wyłazów dachowychZadanie nr 1 – remont kominów i wyłazów dachowych
ul. Czarnieckiego 33-41
ul. Kruszwicka 19-31
ul. Lubińska 6-16
ul. Lubińska 18-26
ul. Zachodnia 21-31
ul. Zachodnia 33-39
Zadanie nr 2 – remont wyłazów dachowych
ul. Długa 18-20
ul. Długa 26-28
ul. Długa 30-32
ul. Długa 34-36
ul. Długa 38-40
ul. Długa 42-44
ul. Długa 50-52
ul. Długa 54-56
ul. Szczepińska 10-24
ul. Szprotawska 1-7
ul. Szprotawska 9-17
ul. Zachodnia 7-19
ul. Zachodnia 26-34
  1230   zadanie nr 1 – 17 000,00 zł 

zadanie nr 2 – 6 000,00 zł                         

Specyfikacje przetargowe można odebrać od dnia 29.04.2024 r. w siedzibie Zamawiającego pok. nr 16.
Oferty należy składać do dnia 09.05.2024 r. do godz. 830  w pok. nr 13.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2024 r. o wyżej wymienionych godzinach w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8 – sala konferencyjna.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.05.2024 r. o wyżej wymienionych godzinach w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8 – sala konferencyjna.
Wpłata wadium do dnia 07.05.2024 r. na konto 11 1020 5242 0000 2202 0018 0588.
Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargów i regulaminu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla pod ww. adresem w pokoju nr 16 lub telefonicznie 71-712-05-21.
Inwestor zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.