Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: 71 355 04 35
E-mail:

Zarząd

Spółdzielnią kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Zarząd w następującym składzie:

  • Ryszard Dymara - Prezes Zarządu / Dyrektor Spółdzielni
  • Waldemar Kordys - Zastępca Prezesa Zarządu / Kierownik Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego
  • Ewa Fabijan - Członek Zarządu / Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych - Główny Księgowy

Zarząd działa kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. Kompetencje Zarządu zostały określone w § 67 Statutu Spółdzielni. Oświadczenie woli za spółdzielnię składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.

Prezes Zarządu przyjmuje w każdy czwartek w godz. od 13:00 do 17:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul. S.Czarnieckiego 1 we Wrocławiu pok. nr 19