Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: (dostępne w zakładce KONTAKTY)
E-mail:

Walne Zgromadzenie

 

2023 rok  Walne Zgromadzenie SM ,, Cichy Kącik''   05.06.2023 r. - 15.06.2023 r.

Protokół KOLEGIUM z dnia  22.06.2022 r. pobierz

 

SPRAWOZDANIA

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2022

-BILANS na dzień 31.12.2022 r. pobierz

-RACHUNEK Zysków i Strat za rok obrotowy od 01.01.2022 do 31.12.2022 pobierz

-SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO  BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO ZA 2022 ROK pobierz

-DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA ROK 2022 pobierz

- Załacznik nr 1 do Informacji Dodatkowej pobierz

- Załacznik nr 2 do Informacji Dodatkowej pobierz

-RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK 2022 pobierz

-ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM pobierz

 

-SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za rok 2022 pobierz

-SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ za rok 2022 pobierz 

 

 

2022 rok  Walne Zgromadzenie SM ,, Cichy Kącik''  14.06.2022 r.

Protokół KOLEGIUM z dnia  21.06.2022 r. pobierz

 

SPRAWOZDANIA

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2021

-BILANS na dzień 31.12.2021 r. pobierz

-RACHUNEK Zysków i Strat za rok obrotowy od 01.01.2021 do 31.12.2021 pobierz

-SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO  BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO ZA 2021 ROK pobierz

-DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIAZA ROK 2021 pobierz

- Załacznik nr 1 do Informacji Dodatkowej pobierz

- Załacznik nr 2 do Informacji Dodatkowej pobierz

-RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK 2021 pobierz

-ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM pobierz 

 

 

2020  rok, 2021 rok  Walne Zgromadzenie SM ,, Cichy Kącik''  25.11.2021 r.

Protokół KOLEGIUM z dnia  02.12.2021 r. pobierz

 

 

SPRAWOZDANIASPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2020

-BILANS na dzień 31.12.2020 r. pobierz

-RACHUNEK Zysków i Strat za rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 pobierz

-SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO  BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO ZA 2020 ROK pobierz

-DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIAZA ROK 2020 pobierz

-RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK 2020 pobierz

-WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2020 pobierz

-ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM pobierz

 

SPRAWOZDANIASPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2019

-BILANS na dzień 31.12.2019 r.    pobierz

-RACHUNEK Zysków i Strat za rok obrotowy od 01.01.2019 do 31.12.2019   pobierz

-SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO  BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO ZA 2019 ROK pobierz

-DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIAZA ROK 2019 pobierz

-RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA ROK 2019  pobierz

-WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2019 pobierz

-ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU WŁASNYM pobierz 

 

2019  rok Walne Zgromadzenie SM ,, Cichy Kącik'' 06.05.2019 r. - 16.05.2019 r.

Protokół KOLEGIUM z dnia 23 maja  2019   pobierz


SPRAWOZDANIA

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2018

-BILANS na dzień 31.12.2018 r.    pobierz

-RACHUNEK Zysków i Strat za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018   pobierz

-SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO  BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO ZA 2018 ROK pobierz

 

-SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za rok 2018 pobierz

-SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ za rok 2018 pobierz


 

 

 

2018  rok Walne Zgromadzenie SM ,, Cichy Kącik'' 07.05.2018 r. - 17.05.2018 r.

Protokół KOLEGIUM z dnia 24 maja  2018   pobierz


 

SPRAWOZDANIASPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2017

-BILANS na dzień 31.12.2017 r.    pobierz

-RACHUNEK Zysków i Strat za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017   pobierz

-SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO  BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO ZA 2017 ROK pobierz

-SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za rok 2017 pobierz

-SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ za rok 2017 pobierz

-LIST POLUSTRACYJNY PO PRZEPROWADZONEJ LUSTRACJI PEŁNEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA

OKRES 3 LAT OD 01.01.2014 DO 31.12.2016 pobierz

 

 

 

 

 

2017  rok Walne Zgromadzenie SM ,, Cichy Kącik'' 08.05.2017 r. - 01.06.2017 r.

Protokół KOLEGIUM z dnia 8  czerwca  2017   pobierz


 • SPRAWOZDANIA

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2016

-BILANS na dzień 31.12.2016 r.    pobierz

-RACHUNEK Zysków i Strat za rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016   pobierz

-OPINIA niezaleznego biegłego rewidenta    pobierz

-SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za rok 2016 pobierz

-SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ za rok 2016 pobierz

 

 

 

2016  rok Walne Zgromadzenie SM ,, Cichy Kącik'' 31.05.2016 r. - 09.06.2016 r.

Protokół KOLEGIUM z dnia 15  czerwca  2016  pobierz

 

 • SPRAWOZDANIA

 

-SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2015

-BILANS na dzień 31.12.2015 r.    pobierz

-RACHUNEK Zysków i Strat za rok obrotowy od 01.01.2015 do 31.12.2015   pobierz

-OPINIA niezaleznego biegłego rewidenta    pobierz

-SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za rok 2015 pobierz

-SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ za rok 2015 pobierz

 

 

 

 

2015  rok Walne Zgromadzenie SM ,, Cichy Kącik'' 18.05.2015 r. - 28.05.2015 r.

Protokół KOLEGIUM z dnia 1  czerwca  2015  pobierz

 

 

 

 • SPRAWOZDANIA
-SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014

-BILANS na dzień 31.12.2014 r.    pobierz

-RACHUNEK Zysków i Strat za rok obrotowy od 01.01.2014 do 31.12.2014   pobierz

-OPINIA niezaleznego biegłego rewidenta    pobierz

-SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za rok 2014 pobierz

-SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ za rok 2014 pobierz

 

 

 

 

2014 rok Walne Zgromadzenie SM ,, Cichy Kącik'' 07.05.2014 r. - 30.05.2014 r.

Protokół KOLEGIUM z dnia 5  czerwca  2014    pobierz

 • SPRAWOZDANIA
 •  

  - SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2013

  - Bilans na dzień 31.12.2013.  pobierz

  - Rachunek Zysków i Strat za rok obrotowy od 1.01.2013 do 31.12.2013    pobierz

  - Opinia niezależnego biegłego rewidenta     pobierz

  -  informacja sporządzona na podstawie danych z raportu

  biegłego  rewidenta  badającego  sprawozdanie finansowe za 2013 rok     pobierz

  - SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za rok 2013     pobierz

  - SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ za rok 2013      pobierz

   

   

   

   

  2013 rok         Walne Zgromadzenie SM ,, Cichy Kącik'' 04.06.2013 r. - 14.06.2013 r.

  Protokół KOLEGIUM z dnia 20 czerwca  2013 pobierz

   

  • SPRAWOZDANIA

   

  - SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2012

  - Bilans na dzień 31.12.2012r.  pobierz

  - Rachunek Zysków i Strat za rok obrotowy od 1.01.2012 do 31.12.2012  pobierz

  - Opinia niezależnego biegłego rewidenta  pobierz

  -  informacja sporządzona na podstawie danych z raportu

  biegłego  rewidenta  badającego  sprawozdanie finansowe za 2012 rok  pobierz

  - SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za rok 2012  pobierz

  - SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ za rok 2012    pobierz

   

   

   

   

  2012 rok         Walne Zgromadzenie SM ,, Cichy Kącik'' 14.05.2012 r. - 24.05.2012 r.

  Protokół KOLEGIUM z dnia 29 maja 2012 pobierz

   

  • SPRAWOZDANIA

   

  - SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2011

  - Bilans na dzień 31.12.2011r.  pobierz

  - Rachunek Zysków i Strat za rok obrotowy od 1.01.2011 do 31.12.2011  pobierz

  - Opinia niezależnego biegłego rewidenta   pobierz

  -  informacja sporządzona na podstawie danych z raportu

  biegłego  rewidenta  badającego  sprawozdanie finansowe za 2011 rok  pobierz

  - SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za rok 2011  pobierz

  - SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ za rok 2011     pobierz

   

   

   

   

  2011 rok Walne Zgromadzenie  SM ,,Cichy Kącik''  14.05.2011 r.  - 07.06.2011 r.

  Protokół KOLEGIUM z dnia 14 czerwca 2011 r. pobierz

  • SPRAWOZDANIA

   

  - SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2010

  - Bilans na dzień 31.12.2010r.  pobierz

  - Rachunek Zysków i Strat za rok obrotowy od 1.01.2010 do 31.12.2010  pobierz

  - Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz informacja sporządzona na podstawie danych z raportu

  biegłych rewidentów badających sprawozdanie finansowe za 2010 rok  pobierz

  - SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za rok 2010  pobierz

  - SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ za okres kadencji 2010/2011  pobierz