Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: (dostępne w zakładce KONTAKTY)
E-mail:

Rada Nadzorcza

Skład  Rady Nadzorczej na okres kadencji 2017 -2020  z przedłużeniem do 2023 r.


Biernatowska Renata   - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Ważna Maria   - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej/ członek Komisji

Społeczno - Kulturalnej

Stępniewski Andrzej   - Sekretarz Rady Nadzorczej / członek Komisji Społeczno-

Kulturalnej

Maciejewska Marianna  - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Jagodziński Czesław   - członek Komisji Rewizyjnej

Płonka Marcin - członek Komisji Rewizyjnej

Zgierska Mariola -członek Komisji Rewizyjnej

Zarzycki Jerzy - Przewodniczący  Komisji GZM / członek Komisji Społeczno-

Kulturalnej

Lipiński Franciszek  - członek Komisji GZM

Mostowy Kazimierz - członek Komisji GZM

Piątek Jadwiga - członek Komisji GZM


Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje w pierwszy czwartek każdego  miesiąca w godz. 16.00 – 17.00 w pokoju nr 4a w siedzibie Zarządu Spółdzielni przy ul.  S.Czarnieckiego 1 we Wrocławiu.