Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: (dostępne w zakładce KONTAKTY)
E-mail:

Przetargi

PRZETARG USTNY OTWARTY O  WYSOKOŚĆ  CZYNSZU   ZA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH:

 

Adres lokalu

Powierzchnia całkowita                                                                             m2

Godzina przetargu

Wadium                                 zł

1

ul. Ścinawska 20

49,90

1030

1 900,00

2

ul. Zachodnia 28/2a

13,00

1045

800,00

3

ul. Legnicka 23-25

74,00

1100

1 950,00

4

ul. Kruszwicka 8A-KIOSK

20,00

1115

1.550,00

5

ul. Głogowska 1A- KIOSK

12,00

1130

400,00

6

ul. Czarnieckiego 1 – lok. 7

59,30

1145

2 500,00

 

W lokalach użytkowych od pozycji 1 do 5 możliwa jest branża dowolna, z zastrzeżeniem: gry hazardowe (z wyłączeniem zakładów bukmacherskich i gier losowych), sex shop, agencja towarzyska, artykuły kolekcjonerskie - dopalacze, hałaśliwa działalność usługowa, zakład pogrzebowy lub produkcyjny. W lokalu z pozycji 6 – możliwa jest tylko działalność biurowa.

 

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu najmu netto 1m2 powierzchni użytkowej, która nie obejmuje podatku VAT.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do:

1. wpłacenia wadium w terminie do 28.08.2023 r. w wysokości j. w. przelewem na rachunek bankowy nr 97 1020 5242 0000 2902 0156 5118,

2. złożenia oferty wraz z określeniem branży, propozycją stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej, kopią dowodu wpłaty wadium oraz kopią dokumentów założycielskich firmy w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Inowrocławskiej 63/65 we Wrocławiu,

3. do zapoznania się z Regulaminem Przetargu wraz z załącznikami oraz wzorem umowy najmu.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.08.2023r. (środa) w wyżej wymienionych godzinach przy ul. Inowrocławskiej 63/65 w pok. nr 8.

Oferty należy składać do dnia przetargu do godziny 830 w Administracji Osiedla przy ul. Inowrocławskiej 63/65 pok. nr 13.

Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego w pok. nr 12 tel. 71-355-31-29 adres jak wyżej.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................