Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: (dostępne w zakładce KONTAKTY)
E-mail:

Przetargi

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik”     Osiedle Bolkowsko-Kruszwickie we Wrocławiu  przy ul. Inowrocławskiej 63/65, tel. 71 355-31-29 w dniu 06.12.2023 r. ogłasza:

PRZETARG USTNY OTWARTY O WYSOKOŚĆ CZYNSZU    ZA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH:

 

Adres lokalu

Powierzchnia całkowita m2

Godzina przetargu

Wadium

zł brutto

1

ul. Czarnieckiego 11C

128,60

9:00

4 500,00

2

ul. Czarnieckiego 15

304,70

9:10

9 200,00

3

ul. Legnicka 23-25

74,00

9:20

1 950,00

4

ul. Legnicka 32

545,00

9:30

13 400,00

5

ul. Zachodnia 20

78,27

9:40

2 700,00

6

ul. Zachodnia 35

12,25

9:50

800,00

7

ul. Ścinawska 20

64,00

10:00

2 700,00

8

ul. Ścinawska 20

25,50

10:10

1 100,00

9

ul. Poznańska 21-23

95,50

10:20

4 000,00

10

ul. Czarnieckiego 1

59,80

10:30

2 500,00

11

ul. Czarnieckiego 1

40,10

10:40

2 000,00

 

W ww. lokalach użytkowych możliwa jest branża dowolna, z zastrzeżeniem: gry hazardowe (z wyłączeniem zakładów bukmacherskich i gier losowych), sex shop, agencja towarzyska, artykuły kolekcjonerskie- dopalacze, hałaśliwa działalność usługowa, zakład pogrzebowy lub produkcyjny.

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu najmu netto 1 m2 powierzchni użytkowej, która nie obejmuje podatku VAT.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do:

1. wpłacenia wadium w terminie do 05.12.2023 r. w wysokości j. w. przelewem na konto bankowe Osiedla PKO BP S. A III O/ Wrocław 97 1020 5242 0000 2902 0156 5118,

2. złożenia oferty wraz z określeniem branży, propozycją stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej, kopią dowodu wpłaty wadium oraz kopią dokumentów założycielskich firmy w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Inowrocławskiej 63/65 we Wrocławiu,

3. do zapoznania się z Regulaminem przetargu wraz z załącznikami oraz wzorem umowy najmu.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.12.2023 r. (środa) w wyżej wymienionych godzinach przy ul. Inowrocławskiej 63/65 w pok. nr 8.

Oferty należy składać do dnia przetargu do godziny 830 w Sekretariacie Administracji Osiedla przy ul. Inowrocławskiej 63/65 pok. nr 13.

Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego w pok. nr 12 tel. 71 355 31 29, 531 404 387 adres jak wyżej.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

...........................................................................................................................................................................................................................................

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie, z siedzibą we Wrocławiu przy ul.Wysokiej 8/10 ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone, które odbędą się w dniu 30.11.2023 r. z podziałem na niżej wymienione branże i zadania:

1. Przeprowadzenie okresowej kontroli sprawności technicznej instalacji gazowej wraz z usunięciem stwierdzonych usterek zgodnie z art.62.1 pkt 1, lit. c  Prawa Budowlanego w 79 budynkach zasobów Osiedla Staromiejskiego (w tym: 4494 lokali mieszkalnych i 21 lokali użytkowych).

Wadium  2700,00 zł. Otwarcie ofert godz. 10:00.

2. Roboty dekarskie z podziałem na zadania:

Zadanie nr I          - ul.Łąkowa 2,4,6 /ul.Podwale 34,35 - remont kominów - II etap               Wadium 1500,00 zł

Zadanie nr II         - ul.Tyrmanda 7,9,11,11a                    - remont dachu - I etap                     Wadium 5500,00 zł

Zadanie nr III        - ul.Tyrmanda 13a,13,15,17,19,19a - remont dachu - I etap                      Wadium 8500,00 zł

Otwarcie ofert godz.10:15.

3. Roboty ogólnobudowlane w budynku mieszkalnym przy ul.Mińskiej  27,29,31/ ul.Hłaski 2,4,6/ ul.Tyrmanda 1,3,5/Rodziewiczówny 1,3,5,7 polegające na remoncie jednej klatki schodowej przy ul.Hłaski 2.

Wadium 2400,00. Otwarcie ofert godz.10:45.

4. Roboty ogólnobudowlane w budynkach mieszkalnych przy ul.Grabiszyńskiej 27,29,31,33, ul.Jęczmiennej 12,14,16 i ul.Jęczmiennej 13,15,17,19 polegające na wymianie drzwi wejściowych do piwnic w łącznej ilości 10 szt.

Wadium  1500,00 zł. Otwarcie ofert godz. 11:00.

5. Roboty polegające na remoncie instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych:

- ul.Kolejowa 32,32a,34,34a - cały budynek,

- ul.Zaporoska 2,4,6,8       - cały budynek,

- ul.Mińska 27,29,31/ul.Hłaski 2,4,6/ul.Tyrmanda 1,3,5/ul.Rodziewiczówny 1,3,5,7 - 6 klatek schodowych,

- ul.Tyrmanda 32,34 - klatka schodowa nr 34.

Wadium 2700,00 zł. Otwarcie ofert godz.11:15.

Szczegółowy zakres robót w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnej z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesienie wadium na konto Spółdzielni. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 30.11.2023r.  do godziny 9oo, w pokoju nr 17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2023 r. o w/w godzinach,  w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 1. Wadium należy wpłacać w podanych powyżej kwotach do dnia przetargu na konto bankowe PKO-BP III O/Wrocław nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001.

Specyfikacje przetargową oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargów, regulaminu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego  przy ul.Wysokiej 8/10 w pokoju nr 12 (tel.071-343-22-25 w.225). Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik”     Osiedle Bolkowsko-Kruszwickie we Wrocławiuprzy ul. Inowrocławskiej 63/65, tel. 71 355-31-29 w dniu 25.10.2023 r. ogłasza:

PRZETARG USTNY OTWARTY O WYSOKOŚĆ CZYNSZU

ZA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH:

 

Adres lokalu

Powierzchnia całkowita

m2

Godzina przetargu

Wadium

1

ul. Czarnieckiego 11C

128,60

9:00

4 500,00

2

ul. Czarnieckiego 15

304,70

9:10

9 200,00

3

ul. Legnicka 23-25

74,00

9:20

1 950,00

4

ul. Legnicka 23-25

66,00

9:30

2 300,00

5

ul. Legnicka 32

545,00

9:40

13 400,00

6

ul. Zachodnia 20

78,27

9:50

2 700,00

7

ul. Zachodnia 35

12,25

10:00

800,00

8

ul. Czarnieckiego 1

59,30

10:10

2 500,00

9

ul. Czarnieckiego 1

59,80

10:20

2 500,00

10

ul. Czarnieckiego 1

40,10

10:30

2 000,00

 

W ww. lokalach użytkowych możliwa jest branża dowolna, z zastrzeżeniem: gry hazardowe (z wyłączeniem zakładów bukmacherskich i gier losowych), sex shop, agencja towarzyska, artykuły kolekcjonerskie- dopalacze, hałaśliwa działalność usługowa, zakład pogrzebowy lub produkcyjny.

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu najmu netto 1m2 powierzchni użytkowej, która nie obejmuje podatku VAT.

 

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do:

1. wpłacenia wadium w terminie do 24.10.2023 r. w wysokości j. w. przelewem na konto bankowe Osiedla PKO BP S. A III O/ Wrocław 97 1020 5242 0000 2902 0156 5118,

2. złożenia oferty wraz z określeniem branży, propozycją stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej, kopią dowodu wpłaty wadium oraz kopią dokumentów założycielskich firmy w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Inowrocławskiej 63/65 we Wrocławiu,

3. do zapoznania się z Regulaminem przetargu wraz z załącznikami oraz wzorem umowy najmu.

Przetarg odbędzie się w dniu 25.10.2023 r. (środa) w wyżej wymienionych godzinach przy ul. Inowrocławskiej 63/65 w pok. nr 8.

Oferty należy składać do dnia przetargu do godziny 800 w Administracji Osiedla przy ul. Inowrocławskiej 63/65 pok. nr 13.

Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego w pok. nr 12 tel. 71 355 31 29 adres jak wyżej.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.