Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: (dostępne w zakładce KONTAKTY)
E-mail:

Przetargi

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie, z siedzibą we Wrocławiu przy ul.Wysokiej 8/10 ogłasza przetargi ofertowe nieograniczone, które odbędą się w dniu 01.12.2022 r. z podziałem na niżej wymienione branże i zadania:

Nr zadania

Adres nieruchomości

Zakres robót

Wadium

Godzina otwarcia ofert

Przegląd instalacji gazowej - Znak: ORPIG/15/2022

 

 

I

Zasoby Osiedla Staromiejskiego Spółdzielni Mieszkaniowej "Cichy Kącik" wg wykazu w siwz

Przeprowadzenie okresowej kontroli sprawności technicznej instalacji gazowej wraz z usunięciem stwierdzonych usterek zgodnie z art.62.1 pkt 1, lit. c  Prawa Budowlanego w 79 budynkach zasobów Osiedla Staromiejskiego (w tym: 4494 lokali mieszkalnych i 21 lokali użytkowych).

2 300,00

10:00

REMONT INSTALACJI WODY - Znak: IW/16/2022

 

 

I

Tyrmanda 22-30

Remont pionów instalacji wody

2 400,00

10:15

ROBOTY NA INSTALACJI DOMOFONOWEJ - Znak: ID/17/2022

 

 

I

Kolejowa 57-61

Remont instalacji domofonowej

700,00

10:30

ROBOTY NA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - Znak: IE/18/2022

 

 

I

Prosta 38-44

Remont wewnętrznych linii zasilających (WLZ) - I etap

1 200,00

10:45

ZABEZPIECZENIE WJAZDU NA WNĘTRZE PODWÓRKOWE - Znak: OB/19/2022

 

 

I

Łąkowa 2-6, Podwale 34-35

Remont zabezpieczenia wjazdu na wnętrze podwórkowe poprzez montaż szlabanu

1 400,00

11:00

REMONT KLATEK SCHODOWYCH - Znak: OB/20/2022

 

 

I

Mińska 27-29-31, Hłaski 2-4-6, Tyrmanda 1-3-5, Rodziewiczówny 1-3-5-7

Remont klatki schodowej przy ul.Tyrmanda 1

3 100,00

11:15

ROBOTY DOCIEPLENIOWE I REMONT BALKONÓW - Znak: DC_RB/21/2022

 

 

I

Grabiszyńska 54

Docieplenie ścian zewnętrznych - III etap

3 200,00

11:30

II

Kolejowa 32-34a

Docieplenie ścian zewnętrznych wraz z remontem balkonów  - IV etap

3 200,00

III

Grabiszyńska 2/
pl.Legionów 9-14/
Lelewela 1

Remont balkonów - 1 segment - 12 szt. IV etap

5 100,00

IV

Kazimierza Wielkiego 69-75

Remont balkonów - 2 piony I etap

4 300,00

V

Kotlarska 2-18

Remont balkonów - 2 klatki II etap

4 500,00

VI

Oławska 22-28

Remont balkonów - 1 pion kl.nr 28

1 000,00

VII

Prosta 2-6

Remont balkonów - 1 segment 16 szt. I etap

6 100,00


Szczegółowy zakres robót w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Warunkiem udziału w przetargu jest złożenie oferty zgodnej z warunkami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wniesienie wadium na konto Spółdzielni. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 01.12.2022 r.  do godziny 9oo, pokój nr 17. Otwarcie ofert nastąpi w dniu przetargu o w/w godzinach,  w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1. Wadium należy wpłacać w w/w kwotach do dnia przetargu  na konto bankowe PKO-BP III O/Wrocław nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001.

Specyfikacje przetargową oraz szczegółowe informacje na temat przedmiotu przetargów, regulaminu oraz wymaganych dokumentów można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego  przy ul.Wysokiej 8/10 pok. nr 12 (tel.071-343-22-25 w.225). Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.”

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik”   Osiedle Bolkowsko-Kruszwickie we Wrocławiu  przy ul. Inowrocławskiej  63/65, tel. 71 355-31-29 w dniu 21.11.2022r.  ogłasza:

PRZETARG  USTNY  OTWARTY O WYSOKOŚĆ  CZYNSZU ZA  NAJEM  LOKALI  UŻYTKOWYCH:

 

Adres  lokalu

Powierzchnia całkowita                                                                              m2

Godzina przetargu

Wadium                                zł

1

ul. Czarnieckiego 13

36,10

9:00

1.650,00

2

ul. Zachodnia 45

12,00

9:20

390,00

3

ul. Legnicka 23-25

66,00

9:40

2.300,00

4

ul. Kruszwicka 8A - KIOSK

20,00

10:00

1.550,00

5

ul. Głogowska 9-KIOSK

36,00

10:15

2.320,00

6

ul. Czarnieckiego  róg Poznańskiej            -KIOSK

27,20

10:30

1.700,00

7

ul. Legnicka 32

96,20

10:45

3.200,00

8

ul. Czarnieckiego 15

224,20

11:00

6.250,00

9

ul. Zachodnia 18

239,10

11:15

6.300,00

10

ul. Głogowska 1A

12,00

11:30

400,00

W w/w  lokalach użytkowych możliwa jest branża dowolna, z zastrzeżeniem: gry hazardowe                     ( z wyłączeniem zakładów  bukmacherskich  i gier losowych ), sex shop, agencja towarzyska, artykuły kolekcjonerskie- dopalacze, hałaśliwa działalność usługowa, zakład pogrzebowy lub produkcyjny.

 

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu najmu  netto 1m2 powierzchni użytkowej, która nie obejmuje podatku VAT .

Przystępujący do przetargu  zobowiązany jest  do:

- wpłacenia  wadium w terminie  do 18.11.2022r.  w wysokości j.w. przelewem na konto

bankowe  Osiedla  PKO BP  S.A  III O/ Wrocław  97 1020 5242 0000 2902 0156 5118,

- złożenia oferty wraz z określeniem branży, propozycją stawki czynszu za 1m2 pow.

użytkowej, kopią dowodu wpłaty wadium oraz kopią dokumentów założycielskich firmy

w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Inowrocławskiej 63/65

we Wrocławiu,

- do zapoznanie się z Regulaminem Przetargu wraz z załącznikami oraz wzorem umowy

najmu.

Przetarg  odbędzie się w dniu 21.11.2022r. w w/w godzinach przy ul. Inowrocławskiej  63/65 w pok. nr 8.

Oferty należy  składać do dnia przetargu do godziny 800 w Administracji Osiedla przy                     ul. Inowrocławskiej 63/65 pok. nr 13.

Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego w pok. nr 12  tel. 71 355 31 29 adres jak wyżej.

 

Zastrzegamy  sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” z siedzibą we Wrocławiu przy   ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 ogłasza:

 

PRZETARG    USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  USTANOWIENIE  I  PRZENIESIENIE ODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI  LOKALU  MIESZKALNEGO

ul. Inowrocławska nr 29  m. 8

- powierzchnia użytkowa: 38,00 m2,  I piętro

- rozkład  lokalu:  2 pokoje,   kuchnia, łazienka, przedpokój  oraz przynależna komórka lokatorska w  piwnicy – o pow. 1,80 m2

- cena wyjściowa  -  245.540 zł

- wadium  -   12.277  zł

 

  1. Przetarg  odbędzie  się w dniu 18.11.2022 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej przy                                ul. Inowrocławskiej  nr  63/65 we Wrocławiu.
  2. Uczestnicy przetargu  obowiązani są do zapoznania się z Regulaminem  przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu,  który  dostępny jest w siedzibie Spółdzielni, jak również  na stronie internetowej Spółdzielni www.smcichykacik.pl oraz   posiadania: dokumentu  tożsamości,  dowodu wniesienia  wadium oraz   pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu.
  3. Wyjściowa cena przetargowa lokalu stanowi wartość rynkową ustaloną w formie operatu szacunkowego   sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego według aktualnego stanu technicznego lokalu   (przed remontem).
  4. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie oferent  winien wpłacić najpóźniej do dnia 15.11.2022 r. na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP III  Oddział we  Wrocławiu Nr 24 1020 5242 0000 2702 0027 8952.

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku zgodnie z datą otrzymania środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Zwrot wadium następuje po zakończeniu przetargu dla oferenta, który nie wylicytował lokalu mieszkalnego w terminie 3 dni roboczych od dnia przetargu na rachunek, z którego dokonano wpłaty wadium.

  1. Stan techniczny lokalu mieszkalnego   wymaga przeprowadzenia  remontu we własnym zakresie i na własny koszt.
  2. Informacje odnośnie możliwości obejrzenia     lokalu można uzyskać pod następującym  numerem telefonu:  71/355 31 29 przy ul. Inowrocławskiej nr  63/65.
  3. Dokumentację określającą przedmiot przetargu oraz szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w   siedzibie   Spółdzielni przy  ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 w pokoju nr 3 oraz pod numerem      tel. 71/355 07 17.
  4. Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

 

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................