Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: 71 355 04 35
E-mail:

Przetargi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” Osiedle Bolkowsko-Kruszwickie we Wrocławiu przy ul. Inowrocławskiej  63/65, tel. 71 355-31-29 w dniu 17.06.2021r. ogłasza:

PRZETARG  USTNY  OTWARTY O WYSOKOŚĆ  CZYNSZU ZA  NAJEM  LOKALI  UŻYTKOWYCH:

 

 

Lp.

 

Adres lokalu

Powierzchnia całkowita

m2

Godzina przetargu

Wadium                                zł

1

ul.Kruszwicka 8A

94,80

09:00

3.400,00

2

ul. Kruszwicka 10A

123,00

09:30

5.500,00

3

ul. Legnicka 32

21,00

10:00

600,00

4

ul. Głogowska 6

105,30

10:30

3.850,00

5

ul. Legnicka 23-25

74,00

11:00

1.800,00

6

ul. Czarnieckiego róg Głogowskiej   - Kiosk

13,80

11:30

640,00

7

ul. Głogowska 1A -Kiosk

12,00

12:00

400,00

W ww.  lokalach użytkowych możliwa jest branża dowolna, z zastrzeżeniem branż: gry hazardowe (z wyłączeniem zakładów  bukmacherskich  i gier losowych ), sex shop, agencja towarzyska, artykuły kolekcjonerskie- dopalacze, hałaśliwa działalność usługowa, zakład pogrzebowy lub produkcyjny.

 

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu najmu  netto 1m2 powierzchni użytkowej, która nie obejmuje podatku VAT .

Przystępujący do przetargu  zobowiązany jest  do:

- wpłacenia  wadium w terminie  do 16.06.2021r.  w wysokości j.w. przelewem na konto bankowe  Osiedla:

PKO BP  S.A  III O/ Wrocław  97 1020 5242 0000 2902 0156 5118,

- złożenia oferty wraz z określeniem branży, propozycją stawki czynszu za 1m2 pow. użytkowej, kopią dowodu wpłaty wadium oraz kopią dokumentów założycielskich firmy w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Inowrocławskiej 63/65 we Wrocławiu,

- do zapoznanie się z Regulaminem Przetargu wraz z załącznikami oraz wzorem umowy najmu.

Przetarg  odbędzie się w dniu 17.06.2021r. w ww. godzinach przy ul. Inowrocławskiej  63/65 w pok. nr 8.

 

Oferty należy  składać do dnia przetargu do godziny 800 w Administracji Osiedla przy ul. Inowrocławskiej 63/65 pok. nr 13.

Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego w pok. nr 12  tel. 71 355 31 29 adres jak wyżej.

 

Zastrzegamy  sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

.......................................................................................................................................................................

 

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie z siedzibą we Wrocławiu przy ul .Wysokiej 8/10, tel. 71/342-58-50 w dniu   14.06.2021 r.  ogłasza:

PRZETARG USTNY OTWARTY O WYSOKOŚĆ CZYNSZU

ZA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO:

 

 

 

Adres lokalu

Powierzchnia całkowita

 

Godzina przetargu

 

w a d i u m

m2

 

1

Ul. Szewska 22/23

35,10

1000

2 500,00

 

2

Ul. Grabiszyńska 9

83,00

1020

3 000,00

3

Ul. Zdrowa 21

20,90

(lokal na poziomie piwnic)

1040

400,00

 

W  w/w lokalach użytkowych możliwa jest branża dowolna, z zastrzeżeniem branż: gry hazardowe      (z wyłączeniem zakładów bukmacherskich i gier losowych), sex shop, agencja towarzyska, artykuły kolekcjonerskie – dopalacze,  hałaśliwa działalność usługowa, zakład pogrzebowy lub produkcyjny.

 

Przedmiotem przetargu jest wartość netto 1 m² powierzchni użytkowej , która nie obejmuje podatku VAT. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia przetargu w wysokości j.w. przelewem na konto bankowe Osiedla Staromiejskiego PKO BP Oddział 3 we Wrocławiu Nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001, złożenia oferty wraz z określeniem branży, propozycją stawki czynszu za 1m² pow. użytkowej, kopią dowodu wpłaty wadium oraz kopią dokumentów założycielskich firmy w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Osiedla przy                                     ul. Wysokiej 8/10 we Wrocławiu, jak również do zapoznania się z Regulaminem Przetargu i wzorem umowy najmu.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2021r. w w/w godzinach  przy ul. Wysokiej 8/10 .

Oferty należy składać do dnia przetargu do godziny 9.00 w Administracji Osiedla przy                                      ul. Wysokiej 8/10. pok. nr 17.

Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego , tel.71/343-22-25, adres j.w.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny”.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------