Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: (dostępne w zakładce KONTAKTY)
E-mail:

Przetargi

„Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cichy Kącik" Osiedle Staromiejskie z siedzibą we Wrocławiu przy                 ul .Wysokiej 8/10, tel. 71/342-58-50 w dniu   15.03.2023 r.  ogłasza:

PRZETARG USTNY OTWARTY O WYSOKOŚĆ CZYNSZU

ZA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO:

 

 

 

Adres lokalu

Powierzchnia całkowita

 

Godzina przetargu

 

w a d i u m

m2

 

1

 

ul. Kołłątaja 27/28

77,00

( w tym piwnica 26,80)

 

1000

 

3 000,00

 

2

ul. Szewska 22/23

35,10

1020

4 000,00

3

ul. Łaciarska 7

82,75

1040

3 500,00

4

ul. Tyrmanda 3

(poziom piwnic)

17,41

1100

400,00

5

ul. Tyrmanda 3

(poziom piwnicy)

17,41

1120

400,00

6

ul. Wysoka 8/10

( portiernia )

16,63

1140

300,00

 

W  w/w lokalach użytkowych możliwa jest branża dowolna, z zastrzeżeniem branż: gry hazardowe      (z wyłączeniem zakładów bukmacherskich i gier losowych), sex shop, agencja towarzyska, artykuły kolekcjonerskie – dopalacze,  hałaśliwa działalność usługowa, zakład pogrzebowy lub produkcyjny.

 

Przedmiotem przetargu jest wartość netto 1 m² powierzchni użytkowej , która nie obejmuje podatku VAT. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium do dnia przetargu w wysokości j.w. przelewem na konto bankowe Osiedla Staromiejskiego PKO BP Oddział 3 we Wrocławiu Nr 47 1020 5242 0000 2602 0156 5001, złożenia oferty wraz z określeniem branży, propozycją stawki czynszu za 1m² pow. użytkowej, kopią dowodu wpłaty wadium oraz kopią dokumentów założycielskich firmy w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Osiedla przy                                     ul. Wysokiej 8/10 we Wrocławiu, jak również do zapoznania się z Regulaminem Przetargu i wzorem umowy najmu.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.03.2023r. w w/w godzinach  przy ul. Wysokiej 8/10 w pok. nr 1.

Oferty należy składać do dnia przetargu do godziny 9.00 w Administracji Osiedla przy                               ul. Wysokiej 8/10. pok. nr 17.

Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Staromiejskiego , tel.71/343-22-25, adres j.w.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” Osiedle Bolkowsko-Kruszwickie we Wrocławiu  przy ul. Inowrocławskiej  63/65, tel. 71 355-31-29 w dniu 30.01.2023r.  ogłasza:

PRZETARG  USTNY  OTWARTY O WYSOKOŚĆ  CZYNSZU   ZA  NAJEM  LOKALI  UŻYTKOWYCH:

 

Adres  lokalu

Powierzchnia całkowita                                                                              m2

Godzina przetargu

Wadium                                zł

1

ul. Głogowska 6

79,70

12:00

2.500,00

2

ul. Głogowska 9 – KIOSK

36,00

12:20

2.320,00

3

ul. Czarnieckiego  róg Poznańskiej            -KIOSK

27,20

12:40

1.700,00

4

ul. Legnicka 23-25

66,00

13:00

2.300,00

5

ul. Legnicka 23-25

74,00

13:20

1.950,00

6

ul. Ścinawska 20

64,00

13:40

2.750,00

7

ul. Legnicka 32

545,00

14:00

13.400,00

8

ul. Czarnieckiego 15

224,20

14:20

6.250,00

9

ul. Głogowska 1A

12,00

14:40

400,00

 

W w/w  lokalach użytkowych możliwa jest branża dowolna, z zastrzeżeniem: gry hazardowe                     ( z wyłączeniem zakładów  bukmacherskich  i gier losowych ), sex shop, agencja towarzyska, artykuły kolekcjonerskie- dopalacze, hałaśliwa działalność usługowa, zakład pogrzebowy lub produkcyjny.

 

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu najmu  netto 1m2 powierzchni użytkowej, która nie obejmuje podatku VAT .

Przystępujący do przetargu  zobowiązany jest  do:

- wpłacenia  wadium w terminie  do 29.01.2023r.  w wysokości j.w. przelewem na konto

bankowe  Osiedla  PKO BP  S.A  III O/ Wrocław  97 1020 5242 0000 2902 0156 5118,

- złożenia oferty wraz z określeniem branży, propozycją stawki czynszu za 1m2 pow.

użytkowej, kopią dowodu wpłaty wadium oraz kopią dokumentów założycielskich firmy

w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Inowrocławskiej 63/65

we Wrocławiu,

- do zapoznanie się z Regulaminem Przetargu wraz z załącznikami oraz wzorem umowy

najmu.

Przetarg  odbędzie się w dniu 30.01.2023r. w w/w godzinach przy ul. Inowrocławskiej  63/65 w pok. nr 8.

Oferty należy  składać do dnia przetargu do godziny 800 w Administracji Osiedla przy                     ul. Inowrocławskiej 63/65 pok. nr 13.

Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego w pok. nr 12  tel. 71 355 31 29 adres jak wyżej.

 

Zastrzegamy  sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik”  Osiedle Bolkowsko-Kruszwickie we Wrocławiu   przy ul. Inowrocławskiej  63/65, tel. 71 355-31-29 w dniu 15.12.2022r.  ogłasza:

PRZETARG  USTNY  OTWARTY O WYSOKOŚĆ  CZYNSZU

ZA  NAJEM  LOKALI  UŻYTKOWYCH:

 

Adres  lokalu

Powierzchnia całkowita                                                                              m2

Godzina przetargu

Wadium                                zł

1

ul. Kruszwicka 8A - KIOSK

20,00

9:00

1.550,00

2

ul. Zachodnia 18

239,10

9:20

6.300,00

3

ul. Legnicka 23-25

66,00

9:40

2.300,00

4

ul. Legnicka 32

96,20

10:00

3.200,00

5

ul. Ścinawska 20

64,00

10:15

2.750,00

6

ul. Legnicka 23-25

74,00

10:30

1.950,00

7

ul. Czarnieckiego  róg Poznańskiej            -KIOSK

27,20

10:45

1.700,00

8

ul. Czarnieckiego 15

224,20

11:00

6.250,00

9

ul. Głogowska 9-KIOSK

36,00

11:15

2.320,00

10

ul. Głogowska 1A

12,00

11:30

400,00

W w/w  lokalach użytkowych możliwa jest branża dowolna, z zastrzeżeniem: gry hazardowe                     ( z wyłączeniem zakładów  bukmacherskich  i gier losowych ), sex shop, agencja towarzyska, artykuły kolekcjonerskie- dopalacze, hałaśliwa działalność usługowa, zakład pogrzebowy lub produkcyjny.

 

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu najmu  netto 1m2 powierzchni użytkowej, która nie obejmuje podatku VAT .

Przystępujący do przetargu  zobowiązany jest  do:

- wpłacenia  wadium w terminie  do 14.12.2022r.  w wysokości j.w. przelewem na konto

bankowe  Osiedla  PKO BP  S.A  III O/ Wrocław  97 1020 5242 0000 2902 0156 5118,

- złożenia oferty wraz z określeniem branży, propozycją stawki czynszu za 1m2 pow.

użytkowej, kopią dowodu wpłaty wadium oraz kopią dokumentów założycielskich firmy

w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Inowrocławskiej 63/65

we Wrocławiu,

- do zapoznanie się z Regulaminem Przetargu wraz z załącznikami oraz wzorem umowy

najmu.

Przetarg  odbędzie się w dniu 15.12.2022r. w w/w godzinach przy ul. Inowrocławskiej  63/65 w pok. nr 8.

Oferty należy  składać do dnia przetargu do godziny 800 w Administracji Osiedla przy                     ul. Inowrocławskiej 63/65 pok. nr 13.

Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego w pok. nr 12  tel. 71 355 31 29 adres jak wyżej.

 

Zastrzegamy  sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

..........................................................................................................................................................................................................................................................

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik”   Osiedle Bolkowsko-Kruszwickie we Wrocławiu  przy ul. Inowrocławskiej  63/65, tel. 71 355-31-29 w dniu 21.11.2022r.  ogłasza:

PRZETARG  USTNY  OTWARTY O WYSOKOŚĆ  CZYNSZU ZA  NAJEM  LOKALI  UŻYTKOWYCH:

 

Adres  lokalu

Powierzchnia całkowita                                                                              m2

Godzina przetargu

Wadium                                zł

1

ul. Czarnieckiego 13

36,10

9:00

1.650,00

2

ul. Zachodnia 45

12,00

9:20

390,00

3

ul. Legnicka 23-25

66,00

9:40

2.300,00

4

ul. Kruszwicka 8A - KIOSK

20,00

10:00

1.550,00

5

ul. Głogowska 9-KIOSK

36,00

10:15

2.320,00

6

ul. Czarnieckiego  róg Poznańskiej            -KIOSK

27,20

10:30

1.700,00

7

ul. Legnicka 32

96,20

10:45

3.200,00

8

ul. Czarnieckiego 15

224,20

11:00

6.250,00

9

ul. Zachodnia 18

239,10

11:15

6.300,00

10

ul. Głogowska 1A

12,00

11:30

400,00

W w/w  lokalach użytkowych możliwa jest branża dowolna, z zastrzeżeniem: gry hazardowe                     ( z wyłączeniem zakładów  bukmacherskich  i gier losowych ), sex shop, agencja towarzyska, artykuły kolekcjonerskie- dopalacze, hałaśliwa działalność usługowa, zakład pogrzebowy lub produkcyjny.

 

Przedmiotem przetargu jest stawka czynszu najmu  netto 1m2 powierzchni użytkowej, która nie obejmuje podatku VAT .

Przystępujący do przetargu  zobowiązany jest  do:

- wpłacenia  wadium w terminie  do 18.11.2022r.  w wysokości j.w. przelewem na konto

bankowe  Osiedla  PKO BP  S.A  III O/ Wrocław  97 1020 5242 0000 2902 0156 5118,

- złożenia oferty wraz z określeniem branży, propozycją stawki czynszu za 1m2 pow.

użytkowej, kopią dowodu wpłaty wadium oraz kopią dokumentów założycielskich firmy

w zamkniętej kopercie w siedzibie Administracji Osiedla przy ul. Inowrocławskiej 63/65

we Wrocławiu,

- do zapoznanie się z Regulaminem Przetargu wraz z załącznikami oraz wzorem umowy

najmu.

Przetarg  odbędzie się w dniu 21.11.2022r. w w/w godzinach przy ul. Inowrocławskiej  63/65 w pok. nr 8.

Oferty należy  składać do dnia przetargu do godziny 800 w Administracji Osiedla przy                     ul. Inowrocławskiej 63/65 pok. nr 13.

Informacje na temat przedmiotu przetargu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego w pok. nr 12  tel. 71 355 31 29 adres jak wyżej.

 

Zastrzegamy  sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

...............................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 


 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” z siedzibą we Wrocławiu przy   ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 ogłasza:

 

PRZETARG    USTNY  NIEOGRANICZONY  NA  USTANOWIENIE  I  PRZENIESIENIE ODRĘBNEJ  WŁASNOŚCI  LOKALU  MIESZKALNEGO

ul. Inowrocławska nr 29  m. 8

- powierzchnia użytkowa: 38,00 m2,  I piętro

- rozkład  lokalu:  2 pokoje,   kuchnia, łazienka, przedpokój  oraz przynależna komórka lokatorska w  piwnicy – o pow. 1,80 m2

- cena wyjściowa  -  245.540 zł

- wadium  -   12.277  zł

 

  1. Przetarg  odbędzie  się w dniu 18.11.2022 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej przy                                ul. Inowrocławskiej  nr  63/65 we Wrocławiu.
  2. Uczestnicy przetargu  obowiązani są do zapoznania się z Regulaminem  przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu,  który  dostępny jest w siedzibie Spółdzielni, jak również  na stronie internetowej Spółdzielni www.smcichykacik.pl oraz   posiadania: dokumentu  tożsamości,  dowodu wniesienia  wadium oraz   pełnomocnictwa notarialnego do udziału w przetargu.
  3. Wyjściowa cena przetargowa lokalu stanowi wartość rynkową ustaloną w formie operatu szacunkowego   sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego według aktualnego stanu technicznego lokalu   (przed remontem).
  4. Wadium w wysokości określonej w powyższym wykazie oferent  winien wpłacić najpóźniej do dnia 15.11.2022 r. na rachunek bankowy Spółdzielni w PKO BP III  Oddział we  Wrocławiu Nr 24 1020 5242 0000 2702 0027 8952.

Dowodem wniesienia wadium jest potwierdzenie z banku zgodnie z datą otrzymania środków na rachunek bankowy Spółdzielni.

Zwrot wadium następuje po zakończeniu przetargu dla oferenta, który nie wylicytował lokalu mieszkalnego w terminie 3 dni roboczych od dnia przetargu na rachunek, z którego dokonano wpłaty wadium.

  1. Stan techniczny lokalu mieszkalnego   wymaga przeprowadzenia  remontu we własnym zakresie i na własny koszt.
  2. Informacje odnośnie możliwości obejrzenia     lokalu można uzyskać pod następującym  numerem telefonu:  71/355 31 29 przy ul. Inowrocławskiej nr  63/65.
  3. Dokumentację określającą przedmiot przetargu oraz szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w   siedzibie   Spółdzielni przy  ul. Stefana Czarnieckiego nr 1 w pokoju nr 3 oraz pod numerem      tel. 71/355 07 17.
  4. Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

.............................................................................................................................................................................................................................................................