Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: 71 355 04 35
E-mail:

Informacje dla Członków

Materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia SM ,,Cichy Kącik'' 06.05.2019 - 16.05.2019

.

SPRAWOZDANIASPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2018

-BILANS na dzień 31.12.2018 r.    pobierz

-RACHUNEK Zysków i Strat za rok obrotowy od 01.01.2018 do 31.12.2018   pobierz

-SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO  BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO ZA 2018 ROK pobierz

 

-SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za rok 2018 pobierz

-SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ za rok 2018 pobierz

-LISTA KANDYDATÓW DO RADY OSIEDLA STAROMIEJSKIEGO pobierz


 

 

PROJEKTY UCHWAŁ pobierz

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ pobierz

15.04.2019 09:39:21