Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: 71 355 04 35
E-mail:

Informacje dla Członków

Materiały będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia SM ,,Cichy Kącik'' 07.05.2018 - 17.05.2018

.

SPRAWOZDANIASPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2017

-BILANS na dzień 31.12.2017 r.    pobierz

-RACHUNEK Zysków i Strat za rok obrotowy od 01.01.2017 do 31.12.2017   pobierz

-SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO  BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

FINANSOWEGO ZA 2017 ROK pobierz

-SPRAWOZDANIE ZARZĄDU za rok 2017 pobierz

-SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ za rok 2017 pobierz

-LIST POLUSTRACYJNY PO PRZEPROWADZONEJ LUSTRACJI PEŁNEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI ZA

OKRES 3 LAT OD 01.01.2014 DO 31.12.2016 pobierz

 

 

PROJEKTY UCHWAŁ pobierz

PROJEKT ZMIANY STATUTU SPÓŁDZIELNI pobierz

16.04.2018 07:57:03