Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: 71 355 04 35
E-mail:

Informacje dla Członków

WALNE ZGROMADZENIE SM ,,CICHY KĄCIK'' 07.05.2018 - 17.05.2018

Na podstawie § 36 ust. 2 i 3 statutu Spółdzielni, Rada Nadzorcza ustaliła zasady podziału członków uprawnionych do udziału w poszczególnych częściach  Walnego Zgromadzenia,  uwzględniając zasadę wspólnoty wynikającą z zamieszkiwania w określonym zespole nieruchomości z uwzględnieniem  przepisu ustawy, że członkowie zamieszkali w jednej nieruchomości uczestniczą w tej samej części Walnego Zgromadzenia.

Członkowie nie posiadający prawa do lokalu stanowią odrębną część Walnego Zgromadzenia.

Rada Nadzorcza ustalając powyższe zasady  kierowała się warunkami organizacyjnymi związanymi z przebiegiem Walnego Zgromadzenia w częściach oraz frekwencją w obradach Walnego Zgromadzenia w częściach w roku ubiegłym.

 

Obrady każdej części Walnego Zgromadzenia rozpoczynają się o godz. 1700. Prosimy członków o zabranie dokumentów potwierdzających tożsamość, mandaty będą wydawane po ich okazaniu.

Zarząd Spółdzielni zwołuje w częściach Walne Zgromadzenie

według następującego harmonogramu :

I  Część  Walnego Zgromadzenia

Biskupia 1,3,5 , Biskupia 2,4,6,8,10,  Biskupia 7, K. Wielkiego 69,71,73,75, K. Wielkiego 79,81,83,85,87,89, Kołłątaja 27/28 -29/30 , Kołłątaja 34,35/Podwale 58,59,60, Kościuszki 22-24, Kościuszki 25-27, Kościuszki 28/ Czysta 9 , Kotlarska 2,4,6,8,10,12,14,16,18, Kraińskiego 3, Kraińskiego 5 , Krawiecka 10,12,14 ,    Łaciarska 5 , Łaciarska 59, 59a,59b,  Łaciarska 7,9,11, Łąkowa 2,4,6/Podwale 34,35, Modrzewskiego 12, Modrzewskiego 14, Oławska 18, Oławska 22,24,26,28, pl. Legionów 9,10,11,12,13,14/Lelewela 1/Grabiszyńska 2, pl. Muzealny 3,4,5,6,7/pl. Legionów 6, Piotra Skargi 13,15,17, Podwale 51,52,53,54,55,56, Szewska 18, Szewska 22/23,  Świdnicka 30/32 Teatralna 22,24,26, Widok 12,14,16/Teatralna 2/4,6,8 , Widok 1,  Widok 3, Widok 5 , Wita Stwosza 12a, 13,14. Kołłątaja 34 – garaże, Lelewela 3- garaże, K. Wielkiego 87-89 –garaże, Teatralna 2-8 – garaże.

Termin zebrania :  07.05. 2018 r., godz.17:00

Miejsce  zebrania: Sala Konferencyjna  Administracji Osiedla Staromiejskiego,

ul. Wysoka 8/10, 53-512  Wrocław

II  Część  Walnego Zgromadzenia

Grabiszyńska 11,13,15,17,19,21,23, Grabiszyńska 18, Grabiszyńska 27,29,31,33, Grabiszyńska 36, Grabiszyńska 43,45,47,49, Grabiszyńska 52, Grabiszyńska 54, Grabiszyńska 9 ,  Jęczmienna 12,14,16, Jęczmienna 13,15,17,19,  Kolejowa 22, Kolejowa 24, 26,28,28a, Kolejowa 27,29,31,33, Kolejowa 30, Kolejowa 32,32a,34,34a, Kolejowa 35,37,39,41, Kolejowa 42,44,46,48, Kolejowa 50,52, 54, 56, Kolejowa 57,59,61, Pawłowa 1,3,5,  Pawłowa 7,9,11,13, Prosta 2,4,6, Prosta 31, Prosta 38, 40, 42,44 , Prosta 8,10,12,14, Szpitalna 2, Szpitalna 4, Szpitalna 6, Tęczowa 24,26,28, Zaporoska 2,4,6,8, Zdrowa 15,17,19,21,  Zdrowa 2,4,6,8,10,12,14,16, Zdrowa 23,25,27,29, Zdrowa 7,9,11,13,   Żytnia 1,3,5,7 ,Żytnia 10,12,14,16, Żytnia 9,11,13,15. Prosta 21-25 – garaże, Zdrowa 2-16 – garaże, Kolejowa 57-61 –garaże, Jęczmienna –garaże, Pszenna/Zaporoska – garaże, Żytnia 19-23- garaże

Termin zebrania :  08.05. 2018 r., godz.17:00

Miejsce  zebrania: Sala Konferencyjna  Administracji Osiedla Staromiejskiego,

ul. Wysoka 8/10, 53-512  Wrocław

III   Część  Walnego Zgromadzenia

Czarnieckiego 30-32-34-36-38, Czarnieckiego 40-42-44- 46-48-50, Czarnieckiego 52- 54,56-58, Czarnieckiego 60-62-64-66-68-70, Czarnieckiego 74-76-78-80, Czarnieckiego 33-35-37-39-41, Głogowska 1-1a -3-3a-5-7, Głogowska 2-4,Głogowska 9-11, , Kruszwicka10-12,Kruszwicka 33-35- 37- 39- 41, Kruszwicka 43-45- 47- 49- 51- 53, Lubińska 2-4, Lubińska 6-8-10-12-14-16, Lubińska 18-20-22-24-26, Lubińska 28-30,  Poznańska 1-3, Poznańska 5-7-9-11-13, Poznańska 19-21-23-25, Słubicka 37-39-41-43-45-47-49, Szprotawska 1-3-5-7, Szprotawska 9-11-13-15-17, Ścinawska 22-24-26-28, Ścinawska 30-32-34, Zachodnia 26-28-30-32-34, Zachodnia 33-35-37-39, Zachodnia 36-38-40-42-44, Zachodnia 41-43-45-47-49-51-53-55, Zachodnia 50-52, Złotoryjska 3-5,  Zachodnia 20, Zachodnia 18 A garaże ,Głogowska 6 garaże.

Termin zebrania :  09.05. 2018 r., godz.17:00

Miejsce  zebrania:   Sala  konfekcyjna Administracji Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego

ul. Inowrocławska  63/65, 53-648 Wrocław

IV  Część    Walnego Zgromadzenia

Czarnieckiego 2-4-6-8-10-12-14, Czarnieckiego 16-18-20-22-24-26-28 , Czarnieckiego 5, Czarnieckiego 9, Długa 18-20, Długa 22-24, Długa 26-28, Długa 30-32, Długa 34-36, Długa 38-40, Długa 42-44, Długa 46-48, Długa 50-52, Długa 54-56, Inowrocławska 1-3, Inowrocławska 5-7, Inowrocławska 23-25, Inowrocławska 27-29, Inowrocławska 48-50, Inowrocławska 52-54, ,   Kruszwicka 6-8, Kruszwicka 5-7-9-11-13-15-17, Kruszwicka 19-21-23-25-27-29-31, Legnicka 26, Legnicka 28, Legnicka 30, Litomska 3-5-7-9, Litomska 17-19 , Mł. Techników 2-4, Mł. Techników 6-8-10-12-14, Mł. Techników 47-49, Mł. Techników 51-53, Rybacka 6-8, Szczepińska 2-4 ,Szczepińska 6-8, Szczepińska 10-12-14-16-18-20-22-24, Ścinawska 2-4-6-8, Ścinawska 12-14-16-18, Zachodnia 7-9-11-13-15-17-19,Zachodnia 10,  Zachodnia 21-23- 25-27 -29-31,  ,  Zachodnia 14-16-18, Czarnieckiego 11-11a,- 11b-11c-11d, Litomska 20-22-24,Inowrocławska 15 garaże,  Ścinawska 1-19 garaże, Zachodnia 12 garaże , Kruszwicka 8 A garaże.

Termin zebrania :  10.05. 2018 r., godz.17:00

Miejsce  zebrania:   Sala  konfekcyjna Administracji Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego

ul. Inowrocławska  63/65, 53-648 Wrocław

V  Część    Walnego Zgromadzenia

Tyrmanda 1-3-5, Rodziewiczówny 1-3-5-7 , Hłaski 2-4-6 , Mińska 27-29-31,  Tyrmanda 2-4-6-8-10, Tyrmanda  12-14-16-18-20, Tyrmanda 22-24-26-28-30 , Tyrmanda 32-34, Tyrmanda 36-38-40, Tyrmanda 42-44, Tyrmanda 7-9-11-11a, Tyrmanda13a-13-15-17-19-19a,  Tyrmanda 21-23-25-27-29-31-33-35-37, Kossak-Szczuckiej 1.

Termin zebrania : 14.05.2018 r., godz.17:00

Miejsce  zebrania: Wrocławski Klub FORMATY ul. Samborska 3-5,  54-615  Wrocław

 

VI  Część Walnego Zgromadzenia

członkowie  nie posiadający  prawa do lokalu.

Termin zebrania : 17.05.2018  r., godz.17:00

Miejsce  zebrania: Siedziba Zarządu Spółdzielni - Sala konferencyjna ul. Czarnieckiego 1,

53-650  Wrocław

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia  w  częściach

 1. Otwarcie Zebrania.
 2. Wybór Prezydium Zebrania.
 3. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej
 4. Wybór Komisji Wnioskowej
 5. Zapoznanie  z listem polustracyjnym po przeprowadzonej lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres  3 lat od  01.01.2014 r. do  31.12.2016 r.
  - podjęcie uchwały

  6.   Rozpatrzenie i ocena działalności Spółdzielni na podstawie:

  -sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za rok 2017

  -sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2017

  -sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2017

  7. Dyskusja.

  8.  Podjęcie uchwał w sprawach objętych punktem 6   porządku obrad, oraz

  udzielenie  absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni.

  9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2017 rok

  10.  Zmiana Statutu Spółdzielni

  1) Przedstawienie projektu zmian Statutu Spółdzielni

  2) Podjęcie uchwały o  zmianie Statutu Spółdzielni

  11. Sprawozdanie Komisji  Mandatowo- Skrutacyjnej.

  12.  Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.

  13.  Zamknięcie obrad.

  Zarząd Spółdzielni informuje, że zgodnie z § 40 ust. 2 Statutu, wszystkie sprawozdania, list polustracyjny, projekty uchwał i projekt zmiany Statutu Spółdzielni    które będą przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia  zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu Spółdzielni oraz Administracjach Osiedlowych i będą udostępnione członkom w godzinach pracy Spółdzielni od dnia  16.04.2018 r.  do dnia  07.05.2018 r.  tj. nie później niż  21  dni  przed terminem Zebrania I części Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień  07.05.2018 r.

  Obrady Walnego Zgromadzenia w  częściach  zostaną przeprowadzone w trybie i na zasadach określonych wg § 35 – 56 Statutu.

  Na podstawie § 50 ust. 1 w ciągu 7 dni po odbyciu  ostatniej części Walnego Zgromadzenia, Kolegium w składzie przewodniczący obrad i sekretarze poszczególnych części Walnego Zgromadzenia na podstawie protokołów tych zebrań autoryzują treść podjętych uchwał .

   

  ZARZĄD SPÓŁDZIELNI

  16.04.2018 07:40:02