Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: 71 355 04 35
E-mail:

O nas

Klub „Promyk”  S. M. „Cichy Kącik”
Wrocław, ul. Ścinawska 20
telefon: 71  355-45-23

W 2010 roku mija 30 lat od powstania spółdzielczego klubu „Promyk”. Placówka znajduje się na terenie Osiedla Bolkowsko-Kruszwickiego we Wrocławiu przy ulicy Ścinawskiej 20, liczy 250 metrów kwadratowych i otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach  14.00 - 20.00. Kierownikiem Klubu „Promyk” jest  mgr Ryszard Olszak.

Praca merytoryczna w placówce prowadzona jest w pięciu płaszczyznach:

 1. artystycznej
 2. politechnicznej
 3. rekreacyjnej
 4. rozrywkowej
 5. zdrowotnej

Zadania klubu są niezmienne od chwili jego powstania i można je sprecyzować następująco:

 1. rozwój zainteresowań i pasji dzieci, młodzieży i dorosłych
 2. zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom  Spółdzielni
 3. rozwój aktywności ludzi w wieku poprodukcyjnym
 4. integracja społeczna mieszkańców naszej Spółdzielni
 5. organizacja imprez, zawodów, wystaw i koncertów
 6. organizacja sekcji i kół  dla realizacji potrzeb kulturalnych i społecznych uczestników zajęć

Wytyczone powyżej cele i zadania realizowane są poprzez organizowanie stałych form pracy jak: grupy, sekcje, koła zainteresowań oraz form okazjonalnych jak ; wernisaże, spotkania, koncerty, zawody, konkursy itp. Obecnie w placówce funkcjonuje 24 stałych  grup uczestników skupionych w 16 sekcjach artystycznych i rekreacyjnych.

Stałe formy pracy z dziećmi  i młodzieżą:

 1. szkółka baletowa „Piruecik” - 2 grupy – instruktor:  Maria Kijak
 2. koło tańca towarzyskiego - 2 grupy - instruktor:  Elżbieta Tlach
 3. koło tańca irlandzkiego– instruktor:  Joanna Markiewicz
 4. nauka gry na pianinie i skrzypcach - instruktor:  Joanna Podolczak
 5. kółko plastyczne „Kredka” -2 grupy – instruktor: Aleksandra Wach
 6. zespół teatralny – instruktor: Teresa Aksinowicz
 7. sekcja tańca nowoczesnego - instruktor: Paula Bociarelli
 8. nauka gry na flecie prostym i poprzecznym-instruktor:Joanna Stefanowska
 9. j.angielski -nauczyciel: Wioletta Gajdzińska- Patoła

Stałe formy działalności z dorosłymi:

 1. gimnastyka relaksacyjna -2 grupy-  instruktor Dominika Borkowska
 2. aerobik - instruktor : Aneta Łukowicz
 3. gimnastyka 60+ - 2 grupy – instruktor: Marta Łyczko
 4. koło miłośników haftu i koronek – instruktor:  Emilia Nowak
 5. gimnastyka kinezjologiczna – instruktor: Edyta Czapor
 6. pilates, zumba - instruktor: Aleksandra Kordula
 7. galeria plastyczna  i fotograficzna - Aleksandra Wach, Ryszard Olszak, Dominika Borkowska
 8. joga -instruktor Tomasz Szklanko
 9. taniec towarzyski - instruktor Elżbieta Tlach
 10. Klub Seniora

 

Cała działalność merytoryczna placówki jest adresowana wyłącznie do członków Spółdzielni  i ich rodzin zamieszkałych na terenie wszystkich trzech osiedli należących do S.M. ”Cichy Kącik” i jest całkowicie bezpłatna.
Wszystkie proponowane przez nas formy pracy klubowej wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i sugestiom lokatorów S.M. „Cichy Kącik”.
Świadczy o tym dotychczasowa frekwencja kształtująca się w granicach 400-450 osób uczestniczących w stałych zajęciach (przeciętnie 8 spotkań w miesiącu).
Biorąc pod uwagę sytuację lokalową i ekonomiczną klubu jest to liczba maksymalna. W większości sekcji zainteresowań jest więcej chętnych do udziału w zajęciach niż miejsc, więc musieliśmy wprowadzić listy oczekujących. 
Oprócz zajęć stałych corocznie w klubie odbywa się  30 – 40  imprez okolicznościowych takich jak : kiermasze,  wystawy  plastyczne, fotograficzne, zawody modelarskie, turnieje  brydżowe oraz koncerty muzyczne  i występy taneczne, baletowe i teatralne.