Dane teleadresowe:
Adres: 53-650 Wrocław, ul. Stefana Czarnieckiego 1
Tel./faks: (dostępne w zakładce KONTAKTY)
E-mail:

Regulaminy

 • Regulamin Samorządu Mieszkańców Nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej „Cichy Kącik” we Wrocławiu pobierz

 • Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody użytkowej w SM ,,Cichy Kącik” pobierz

 • Regulamin Zarządu pobierz

 • Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego zasobów mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Cichy Kącik" we Wroclawiu pobierz

 • Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Spółdzielni Mieszkaniowej "Cichy Kącik" pobierz

 • Zasady gospodarki finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej "Cichy Kącik" pobierz

 • Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej "Cichy Kącik" pobierz

 • aneks nr 1  do Regulamin rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali Spółdzielni Mieszkaniowej "Cichy Kącik" pobierz
 • Regulamin Rad Osiedlowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Cichy Kącik" we Wrocławiu pobierz

 • Aneks nr 1 do Regulaminu Rad Osiedlowych Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik'' we Wrocławiu   pobierz

 • Regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Cichy Kącik" we Wrocławiu pobierz

 • Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Cichy Kącik" we Wrocławiu pobierz

 • Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Nadzorczej SM "Cichy Kącik" we Wroclawiu pobierz

 • Regulamin Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi Rady Nadzorczej SM "Cichy Kącik" we Wrocławiu pobierz

 • Regulamin Komisji Społeczno-Kulturalnej Rady Nadzorczej SM "Cichy Kącik" we Wrocławiu pobierz

 • Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Cichy Kącik" we Wrocławiu pobierz

 • Aneks nr 1 do Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Cichy Kącik" we Wrocławiu pobierz
 • Aneks nr 2 do Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej "Cichy Kącik" we Wrocławiu pobierz
 • Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej "Cichy Kącik" we Wrocławiu pobierz

 • Aneks nr 1 do Regulaminu porządku domowego SM ,,Cichy Kącik''  we Wrocławiu   pobierz
 • Regulamin zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej "Cichy Kącik" we Wrocławiu pobierz

 • Aneks nr 1 do  Regulamin zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej "Cichy Kącik" we Wrocławiu pobierz
 • Aneks nr 2  do Regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Cichy Kącik'' we Wrocławiu   pobierz
 • Regulamin udostępniania dokumentów członkom Spółdzileni Mieszkaniowej "Cichy Kącik" we Wrocławiu pobierz