PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA PRACE REMONTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” Osiedle Bolkowsko-Kruszwickie z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Inowrocławskiej 63/65 ogłasza przetargi nieograniczone, które odbędą się w dniu 02.07.2024 r. pod ww. adresem w zakresie robót:

ZakresAdresyGodz.Zakres
Docieplenie ścian szczytowychul. Czarnieckiego 30-38
ul. Długa 22-24
ul. Długa 46-48
  900  9 000,00 zł  
Remont ściany fundamentowejul. Zachodnia 36-44 – III etap – kontynuacja    9302 000,00 zł
Remont balkonów
zadanie nr 1
ul. Czarnieckiego 52 – 5 szt. (małe) 1 pion- kontynuacja
 
zadanie nr 2
ul. Szczepińska 2 – 1 pion
 
zadanie nr 3
ul. Czarnieckiego 5 – 20 szt. (małe) – 2 piony – kontynuacja 
 
zadanie nr 4                                                                 
ul. Zachodnia 10 – 12 szt. (duże) – 1 pion – kontynuacja
       1000  
zadanie nr 1 
3 000,00 zł  

zadanie nr 2 
3 000,00 zł

zadanie nr 3 
10 000,00 zł
 
zadanie nr 4 
3 000,00 zł                      

Specyfikacje przetargowe można odebrać od dnia 19.06.2024 r. w siedzibie Zamawiającego pok. nr 16.

Oferty należy składać do dnia 02.07.2024 r. do godz. 830  w pok. nr 13.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.07.2024 r. o wyżej wymienionych godzinach w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8 – sala konferencyjna.

Wpłata wadium do dnia 28.06.2024 r. na konto 11 1020 5242 0000 2202 0018 0588.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargów i regulaminu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla pod ww. adresem w pokoju nr 16 lub telefonicznie 71-712-05-33.

Inwestor zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.