PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA PRACE REMONTOWE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Cichy Kącik” Osiedle Bolkowsko-Kruszwickie z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Inowrocławskiej 63/65 ogłasza przetargi nieograniczone, które odbędą się w dniu 18.03.2024 r. pod ww. adresem w zakresie robót:

ZakresAdresyGodz.Wadium
Remont- wymiana zestawu hydroforowegoul. Legnicka 26-28-309002 000,00 zł
Remont balkonówul. Złotoryjska 3-5
( 1 pion klatki nr 5 )
9308 000,00 zł
Wymiana tablic głównych elektrycznych  ul. Legnicka 26 
ul. Legnicka 28
ul. Legnicka 30  
1000  3 600,00 zł  
Remont instalacji elektrycznej w garażachul. Ścinawska 1-19 – I etap 1030  3 000,00 zł
Remont instalacji elektrycznej WLZul. Głogowska 91100  4 800,00 zł  

Specyfikacje przetargowe można odebrać od dnia 12.03.2024 r. w siedzibie Zamawiającego pok. nr 16.

Oferty należy składać w dniu 18.03.2024 r. od  godz. 7 00 – 830  w pok. nr 13.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.03.2024 r. o wyżej wymienionych godzinach w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8 – sala konferencyjna.

Wpłata wadium do dnia 15.03.2024 r. na konto 11 1020 5242 0000 2202 0018 0588.

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu przetargów i regulaminu można uzyskać w siedzibie Administracji Osiedla pod ww. adresem w pokoju nr 16 lub telefonicznie 71-712-05-21.

Inwestor zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.